su

Sol·licitar autoritzacions mèdiques

Algunes proves diagnòstiques, tractaments, intervencions o hospitalitzacions requereixen prescripció mèdica o autorització prèvia d'AXA, per això, et detallem diverses formes per poder sol·licitar-la.

Autorització mèdica en MyAXA

Sol·licita i consulta les teves autoritzacions i les dels teus fills menors de 18 anys en MyAXA app i web de forma àgil i senzilla.
Pots fer el seguiment de la teva autorització i adjuntar-hi nova documentació, així com descarregar-te-la.

DESCARREGA-LA

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIONS MÈDIQUES

Per telèfon

També pots sol·licitar-les de forma telefònica i t'ajudarem personalment a fer la gestió.

Per sol·licitar l'autorització has de tenir a mà les dades de la teva targeta, la prescripció de la prova o tractament i el nom del metge prescriptor, i et facilitarem el número d'autorització

Quina informació necessites per sol·licitar l'autorització mèdica?

Has de sol·licitar l'autorització amb menys de dos mesos i més de 48 h abans de fer la prova o intervenció. A més, si és un ingrés per urgències, hauràs de demanar l'autorització durant les primeres 72 hores després de l'ingrés. Quines dades necessitem?

  • Núm. d'assegurat
  • Nom i cognoms
  • Descripció de la prova i/o intervenció.
  • Nom del metge que la sol·licita
  • Població i província on es farà la prova i/o la intervenció
  • Telèfon i email del contacte

Recuerda que AXA podrá solicitarte toda la información médica o clínica que considere necesaria para la valoración y tramitación de la prestación solicitada.

Si necessites enviar algun tipus d'informe mèdic, pots adjuntar-nos els següents models emplenats i signats pel metge.

També, si ho prefereixes, pots signar aquest consentiment i permetre que AXA es posi en contacte amb el teu metge perquè ens faciliti directament la informació del procés per al qual necessites l'autorització de la prova mèdica o el servei mèdic assistencial.

Consentiment de cessió de dades de majors d'edat (PDF)

 

Si l'autorització és per a un menor d'edat, el pare, la mare o el tutor legal hi ha d'adjuntar també el document de consentiment de cessió de dades de menors d'edat, emplenat i signat.

Consentiment de cessió de dades de menors d'edat (PDF)

 

Quines proves, tractaments o actes necessiten una autorització mèdica?

Si la teva assegurança és Òptima Jove o Premier

Aerosolteràpia.

Neurofisiologia: qualsevol estudi o prova funcional (ex. electroencefalograma).

Oftalmologia: angiofluoresceïngrafia. Proves especials oftalmològiques: potencials evocats visuals.

Otorrinolaringologia: potencials evocats, electronistagmografia, electrooculografia, proves vestibulars computades.

Radiologia i diagnòstic per imatge: ressonància magnètica nuclear (RMN), tomografia axial computada (TAC-escàner), Rx 3D de cos sencer.

Rehabilitació: qualsevol tractament o sessió de fisioteràpia de l'aparell locomotor.

Si la teva assegurança és Òptima, Òptima Familiar, Òptima Plus, Complet, Complet Copagaments, Vip, Vip Plus

Qualsevol hospitalització.

Qualsevol intervenció quirúrgica o part.

Pròtesis cobertes: stents (excepte aorta), coils, malles quirúrgiques en intervencions d'hèrnies i incontinència; vàlvules cardíaques mecàniques i biològiques, pròtesis bypass vascular, marcapassos, desfibril·lador marcapassos ADI; port-a-cath, bomba infusió quimioteràpia; LIO monofocal; material d'osteosíntesi i resta de pròtesis internes en cirurgia traumatològica; pròtesis mamàries derivades de mastectomia (en queda exclosa la pròtesi contralateral). Pròtesi testicular després de cirurgia d'exèresi testicular per motiu oncològic. Malles reabsorbibles de duramàter (exclusivament en CIR intracranial o espinal tumoral). Només per a pòlisses de reemborsament: vàlvules de derivació LCR en hidrocefàlia, implants i estabilitzadors de columna, pròtesi d'esòfag i de còlon, LIO (multifocal) en la intervenció de cataractes i LIO de càmera posterior (ICL).

Anàlisis de genètica, estudis hormonals o immunològics.

Proves de diagnòstic i tractament cardiològic i vascular: arteriografia, cateterisme, ablació i crioablació cardíaca.

Al·lèrgia: proves de provocació.

Aparell digestiu: endoscòpia diagnòstica i terapèutica (Ex. polipectomia i mucosectomia), elastografia hepàtica, manometria i pH metria, litotrícia (vesícula i vies biliars). Ginecologia i obstetrícia: amniocentesi o amnioscòpia, preparació al part, radiologia especial ginecològica (histerosalpingografia) i ecografia Doppler obstètrica o ginecològica.

Ginecologia i obstetrícia: amniocentesi o amnioscòpia, preparació al part, radiologia especial ginecològica (histerosalpingografia) i ecografia Doppler obstètrica o ginecològica.

Medicina nuclear: qualsevol exploració o tractament amb radioisòtops. PET-TAC 18FDG i PET Colina per a seguiment i diagnòstic en oncologia. En modalitats de reemborsament, PET-TAC per a epilèpsies refractàries.

Nefrologia: diàlisi i hemodiàlisi, litotrícia extracorpòria per ones de xoc i endouretral per làser.

Pneumologia (ap. respiratori): broncoscòpia, ecobroncoscòpia (EBUS), oxigenoteràpia, ventiloteràpia, poligrafia respiratòria.

Neurofisiologia: qualsevol estudi o prova funcional (ex. polisomnografia, EEG).

Oftalmologia: angiofluoresceïngrafia, làser oftàlmic, ortòptica i pleòptica (cobert únicament en nens de 6 a 10 anys), potencials evocats visuals.

Oncologia: tractaments de poliquimioteràpia, radioteràpia i les proves necessàries per a aquests tractaments.

Otorrinolaringologia: laringoscòpia, potencials evocats, electronistagmografia, electrooculografia, proves vestibulars computades, laringostroboscòpia, posturografia dinàmica.

Radiologia i diagnòstic per imatge: radiologia intervencionista, radiologia vascular, ressonància magnètica nuclear (RMN), tomografia axial computada (TAC-escàner), diagnòstic per multidetectors (DMD), radiologia 3D de la columna.

Rehabilitació: qualsevol tractament o sessió de fisioteràpia de l'aparell locomotor, de les cordes vocals (foniatria/logopèdia), recuperació del sòl pelvià postpart i incontinència urinària lleu. Ones de xoc. Rehabilitació cardíaca en modalitats de reemborsament.

Tractament del dolor: bloquejos nerviosos i tractaments amb radiofreqüència.

Urologia: estudi urodinàmic o endoscòpic; làser verd, tuli i holmi en intervencions de pròstata.

Revisió mèdica.

Consultes o revisions de psicologia.

Els termes expressats en aquest web estan supeditats a les condicions generals i particulars d'aplicació d'aquestes assegurances, així com a la modalitat d'assegurança contractada i al fet que el pagament del contracte estigui al corrent.