Cobertures

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització a l'estranger

Segona opinió mèdica

Enviament de medicaments

Retorn anticipat a causa de defunció o hospitalització d'un familiar

Pèrdua de vol de connexió

Despeses de gestió de documentació oficial per pèrdua o robatori

Cerca o transport d'equipatges i efectes personals

Robatori i danys a l'equipatge

Demora en el lliurament d'equipatges

Enviament d'objectes oblidats: hotel o apartament

Sobrereserva o canvi de serveis

Anul·lació de viatge. Pèrdua de classes

Pèrdua de matrícula

Assistència jurídica telefònica

Avançament de fiances

Responsabilitat civil

Despeses odontològiques d'urgència a l'estranger

Repatriació sanitària de ferits, malalts i morts