Cobertures opcionals

Accidents del conductor en qualsevol vehicle

La garantia d'accidents del conductor s'amplia al prenedor de l'assegurança com a conductor d'un altre turisme.

Auto Mascota

Protegeix el teu gos, gat o ocell de qualsevol accident. Amb aquesta garantia cobrim les despeses veterinàries fins a 5.000 € per a la recuperació de les lesions produïdes per un accident amb el teu vehicle.
 

Assistència en viatge VIP

Amb l'assistència en viatge VIP  et podem remolcar el vehicle il·limitadament fins al taller que vulguis sense límit de km.

Fenòmens atmosfèrics

Et cobreix danys materials del teu vehicle, dels accessoris i les opcions, el recanvi d’aquests, quan els danys siguin causats de manera directa per: pedra, vent, neu, pluja, caiguda de llamp, corriments i esfondraments de terres, inundacions, despreniments de pedres, allaus, crescudes d’aigua i altres fenòmens de la natura, així com les seves conseqüències, com són la caiguda d’arbres, pals de línies elèctriques o d’altres serveis, objectes que es desprenguin d’edificis i altres efectes similars.

Franquícia en incendi, robatori i llunes

Si vols que la teva pòlissa sigui més econòmica, hi pots incloure una franquícia del 30 % de la quantitat del sinistre amb un mínim de 100 euros.  

Danys per col·lisió amb animals cinegètics

Queden coberts els danys del vehicle assegurat a causa d’una col·lisió per atropellament a espècies cinegètiques i animals d’explotació ramadera o de granja

Vehicle de substitució

Proporcionem un vehicle de substitució en cas de

• Danys que immobilitzin el vehicle assegurat per accident a causa d’un sinistre cobert per la pòlissa.
• Robatori total del vehicle assegurat.

Eco Kit

Dona la millor protecció al teu vehicle elèctric o híbrid endollable. Inclou en l’assegurança:


• Robatori del cable de càrrega, sense que l’hagis de declarar com a accessori
• Danys per intent de robatori o robatori total de l’estació de càrrega, fins a un límit de 250 €
• Assistència en viatge en cas de falta de bateria

Kit Família

Si tens un monovolum, protegeix la teva família al màxim amb aquest paquet de garanties, que inclou el vehicle de substitució, la cobertura d’accessoris fins a 3.000 € i l’ampliació d’accidents personals.