Cobertures incloses

Responsabilitat civil obligatòria i voluntària

Inclou la responsabilitat civil obligatòria, que cobreix les indemnitzacions que ha d’assumir el conductor del vehicle assegurat pels danys causats a les persones o béns d’un tercer, derivat d’un fet de la circulació del qual en sigui responsable civilment.


A més de la responsabilitat civil de subscripció obligatòria, cobrim:
• La responsabilitat civil de subscripció voluntària fins a 50 milions d’euros per sinistre.
• La responsabilitat civil que es pugui exigir l’assegurat per:
- Arrossegament de remolcs o caravanes (fins a 750 kg).
- Caiguda accidental de l’equipatge.

Protecció jurídica

Cobreix la defensa penal de l’assegurat com a conductor del vehicle i de qualsevol conductor autoritzat per aquest en cas d’accident de circulació, en els procediments penals que segueixin contra ell per faltes o delictes.

Accidents personals

Cobrim les despeses mèdiques i farmacèutiques destinades a guarir les lesions personals. En cas de mort o invalidesa, indemnitzem fins al capital contractat.

Assistència en viatge Confort

Cobreix l’assistència en carretera, des del km 0 i amb cobertura a tots els països d'Europa i els de la riba del Mediterrani. També inclou la reparació in situ.

Robatori

Amb aquesta garantia cobreixes la indemnització per robatori total del vehicle o per sostracció parcial de les parts fixes d’aquest, quan es produeixi com a conseqüència de la sostracció il·legítima o temptativa. També cobreixes la reparació o reposició de les parts danyades del vehicle assegurat i dels elements fixos, com a conseqüència de robatori o temptativa.

Incendi

Amb aquesta garantia et protegeixes en cas d’incendi, perquè cobreix la reparació o reposició de parts danyades accidentalment per incendi, caiguda de llamp i explosió, tant en circulació com en repòs o durant el transport. 

Reparació i substitució de llunes

Protegeix les llunes del teu cotxe. Amb aquesta garantia en cobreixes la reposició o reparació quan es trenqui accidentalment el parabrisa, les llunes laterals, la lluna posterior i del sostre solar si està instal·lat de sèrie o declarat com a accessori.

Danys

Protegeix el teu cotxe dels danys materials quan en siguis el responsable