Com funcionen els copagaments

El copagament és l'import fixat per acte mèdic que el contractant i/o assegurat ha d'abonar per l'ús d'algun dels serveis del quadre mèdic. Si tens una pòlissa de copagaments, pots consultar les condicions particulars, en les quals trobaràs el detall de cada servei, o bé consultar el quadre que et mostrem a continuació:

  • Òptima Familiar S

  • Òptima Familiar M

  • Òptima Familiar L

Garanties incloses

Visites d'assistència primària (medicina general i pediatria)

3€
6€
15€

Visites d'especialitats

5€
10€
20€

Urgències

20€
40€
50€

Infermeria i sessions de fisioteràpia

2€
6€
10€

Proves de diagnòstic complexes (ressonància magnètica, TAC, etc.)

20€
40€
50€

Programes de medicina preventiva

Revisió ginecològica anual, prevenció del càncer de mama, prevenció del càncer de pròstata, etc.
20€
40€
50€

Tractaments especials

Tractament del dolor (bloquejos neurològics), ones de xoc, radiofreqüència, etc.
20€
40€
50€

Resta de proves de diagnòstic i actes mèdics

Densitometria òssia, radiologia convencional, etc.
5€
10€
20€

Límit anual per assegurat i any

Ha superat el límit detallat, el client no haurà d'abonar més copagaments
Sense límit
250€
450€
Copagaments en salut per a empreses

  • Complet col·lectius copagaments estàndard

  • Complet col·lectius copagaments lineal

Garanties incloses

Visites d'assistència primària (medicina general i pediatria)

3€
2€

Visites d'especialitats

5€
2€

Urgències

20€
2€

Infermeria i sessions de fisioteràpia

2€
2€
20€
2€

Resta de proves de diagnòstic

5€
2€
20€
2€

Resta d'actes mèdics

5€
2€

Els termes expressats en aquest web estan supeditats a les condicions generals i particulars d'aplicació d'aquestes assegurances, així com a la modalitat d'assegurança contractada i al fet que el pagament del contracte estigui al corrent.