Assegurança de responsabilitat civil autoritats i personal d'Administració pública

Protegim el patrimoni personal de les autoritats i el personal de l'Administració pública en cas de reclamacions de tercers per perjudicis econòmics, com a conseqüència d'un acte incorrecte en l'exercici de la seva autoritat o funcions al servei de l'Administració

Garanties exclusives per a administracions públiques

 • Reclamacions per protecció de dades
 • Pèrdua dels expedients o documents
 • Despeses temporals d'inhabilitació
 • Assegurat en entitats dependents i externes de dret públic opcional
 • Responsabilitat d'arquitectes i enginyers al servei de l'Administració (opcional)
 • A qui s'adreça?

  Autoritats i personal de l'Administración pública:
  • Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal laboral.
  • Càrrecs electes i càrrecs polítics

  Autoridades admin publica
 • Qui pot reclamar?

  La mateixa AP / Ajuntament, com a perjudicada per un acte incorrecte de l’assegurat (en via de retorn, per danys als seus béns i drets)
  Tercers, com a perjudicats per actes incorrectes de les autoritats o personal de l’Administració, per la seva responsabilitat derivada l’acompliment de les seves funcions o càrrecs
  El Tribunal de Comptes (o un altre òrgan fiscalitzador de comptes d’una CA) quan reclamen els danys que resultin d’una investigació portada a terme per aquests òrgans

  quien puede reclamar

Per què amb AXA?

Amplia definicion de asegurado

ASSEGURAT

Àmplia definició d'assegurat

Empleats codemandats junt amb un directiu, qualsevol administrador o directiu actual, passat o futur, qualsevol administrador de fet, gerent de riscos, secretari o vicesecretari de l’administració...

retroactivdad

RETROACTIVITAT

Retroactivitat il·limitada

Cobrim les reclamacions per actes comesos abans, durant el període de vigència  de la pòlissa i fins a 2 anys després de la seva finalització.

reclamaciones de adminitradores directivos

RECLAMACIONS

Reclamacions contra l'assegurat

Dutes a terme al món sencer (excepte als EUA i al Canadà)

El millor servei per donar-te la millor atenció

Asesoramiento jurídico y fiscal telefonico
Assessorament jurídic i fiscal telefònic

Atès pels millors professionals del sector, de manera gratuïta

Servicio de abogados
Servei d'advocats

Perquè exerceixi la teva defensa

Interlocutor único
Interlocutor únic

Durant tota la vida del sinistre

1750

Agents AXA a la teva disposició per resoldre les teves necessitats

Els nostres agents AXA et guien per trobar solucions concretes i ràpides.

Posa't en contacte amb un agent
Aquests documents poden ser una gran ajuda

Estamos aquí para resolver cualquier duda

Si un Ayuntamiento o una entidad pública ya tiene una póliza de Responsabilidad Civil, ¿necesita contratar este tipo de productos?

El seguro de Responsabilidad Civil de Autoridades y Personal de la Administración Pública es un seguro específico para el personal al servicio de la administración durante el ejercicio de su cargo. Protege su patrimonio personal frente a perjuicios económicos que le puedan reclamar, mientras que el seguro de Responsabilidad Civil general da cobertura cuando se provoca un daño a un tercero en el ejercicio de la actividad de la Administración.

Si cambian los cargos, o entra nuevo personal, ¿es necesario cambiar la póliza?

La póliza de AXA no es nominativa, con lo que ampara al personal de la Administración Pública actual.

Para un Ayuntamiento o entidad pública ¿tiene sentido este seguro?

Las legislación establece que las Autoridades y Personal al servicio de la Administración Pública tienen la obligación personal de indemnizar cuando, a consecuencia de un acto incorrecto durante el ejercicio de su cargo o funciones, causen daños. Por lo que necesitan un producto específico adaptado a sus necesidades y al ámbito de su actuación al servicio de la administración.

¿Este seguro cubre el patrimonio del tomador, Administración Pública?

No es un seguro que cubra el patrimonio del Tomador (Administración Pública), salvo en la cobertura de “Responsabilidad por prácticas de Empleo”, en la que tiene consideración de asegurado, sino que protege a las personas físicas.

Necessites ajuda?

A AXA sempre estem disponibles per a tu i t'oferim diferents canals per posar-te en contacte amb nosaltres.

Truca'ns Posa't en contacte amb el teu agent