Coberturas incluídas

Incendio, explosión, bombeiros, desentullo e caída de raio

Dano por auga ou outros líquidos

Restauración estética continente

Roubo dentro e fóra da vivenda

Rotura vidros

Reparadores AXA Calidade

Responsabilidade civil inmobiliaria

Protección xurídica VIP

Asistencia no fogar VIP

Roturas mármores, louza e vitrocerámica

Danos producidos por fenómenos atmosféricos

Responsabilidade civil familiar

Fume, detonacións sónicas, danos por impacto obxecto

Ruína total

Danos producidos por actos vandálicos

Gastos de desatascar

Viaxes e desprazamentos

Pingueiras e filtracións

Danos eléctricos