Assegurances d'estalvi i jubilació

Amb les assegurances col·lectives, tu decidiràs la periodicitat i la quantia de les aportacions, el tipus d'inversió i el nivell de risc, pots personalitzar el producte en funció de categories professionals, antiguitat a l'empresa, salaris i, en definitiva, qualsevol magnitud que vulguis considerar

  • Supervivència
  • Defunció
  • Incapacitat Permanent Absoluta (opcional)

Unit Linked Col·lectiu Exteriorització

Per a la jubilació dels teus empleats

Unit Linked Col·lectiu

Una modalitat no vinculada a la jubilació com a opció per a la retribució variable dels teus empleats

Informació relativa a la sostenibilitat

Posem a la teva disposició l'enllaç següent, que et permetrà consultar els prospectes dels fons d'inversió de la teva cartera. Així com consultar si aquests fons promocionen les característiques mediambientals o socials o tenen com a objectiu inversions sostenibles

Informació sobre sostenibilitat dels teus fons d'inversió