Ponle Freno

El juliol de 2012, Antena 3 i AXA van segellar un acord pel qual la Fundació AXA es convertia en soci estratègic de Ponle Freno, la plataforma d'acció social destinada a millorar la seguretat viària. Gràcies a aquesta unió, des de llavors treballem junts en campanyes de conscienciació sobre els perills de la carretera a través d'estudis, campanyes de sensibilització, accions institucionals o la tradicional cursa popular.

La Fundació AXA participa en les reunions periòdiques del comitè d'experts de Ponle Freno i en els premis que cada any es concedeixen tant a personalitats com a institucions que han destacat en l'àmbit de la seguretat viària.

Centre d'estudis
Ponle Freno - AXA

Un projecte que pretén, sobretot, aprofitar el coneixement i l'expertització d'AXA com a asseguradora referent en vehicles, a través d'estudis que elabora i difon pels mitjans de comunicació. D'una banda, analitza les dades històriques d'accidents registrades per AXA i, de l'altra, llança noves iniciatives a partir de les conclusions dels estudis i dels informes que s'elaboren.

El circuit de carreres
Ponle Freno

Amb l'objectiu d'expandir el compromís de la plataforma al llarg de tota la geografia espanyola, es van crear les carreres Ponle Freno, avui aglutinades en un circuit que ja és un esdeveniment ineludible en la societat per la seguretat viària.